item-a-g/1 (494)

امیرخسرو دهلوی را بیشتر با عنوان "شاعر پارسی گوی هندی" در ایران مطرح کرده اند و تا آنجاییکه من دیده ام به اهمیت او از نظر موسیقی اشاره ای نشده…

item-a-g/1 (493)

مقدمه امروزه آموزشهاي مقاومتي يكي از متداولترين تمرينات در سراسر دنيا مي باشد. براي قرنها آموزشهاي مقاومتي تنها براي قدرتمند كردن و ايجاد شرايط قدرتي براي ورزشكاران مورد استفاده قرار…

item-a-g/1 (490)

آموزش و پرورش کار آمد معنای یاد گیری (گنج درون) از دیدگاه سازمان یونسکو در سه حیطه با عناوین 3H سر به منزله پایگاه اندیشه تفکر و عقلانیت قلب به…

item-a-g/1 (49)

نماز در نظر على (ع) به طورى كه ديديم على عليه السلام نخستين پيشواى معصوم و امام بر حق ما و نماينده خدا و جانشين بلا فصل حضرت ختمى مرتبت…

item-a-g/1 (487)

آموزش پيش دبستاني مقطع آموزش پيش دبستاني در کشور پاکستان مدت زمان 6 ماه  به طول انجاميده  و از سن5سالگي آغاز مي گردد.گفتني است که کليه برنامه هاي آموزشي و…

item-a-g/1 (486)

امنيت شبكه در چند دهه اول ظهور شبكه، پژوهشگران دانشگاه ها از آن براي ارسال پست الكترونيكي استفاه مي كردند و كارمندان شركت از آن براي اشتراك چاپگر استفاده مي…